Release / Tiedote

by | Oct 5, 2021 | News

Chempolis Oyn hallitus on nimittänyt Markus Alholmin toimitusjohtajaksi 1. lokakuuta 2021 alkaen.

Toimitusjohtaja Tomi Honkala jättää Chempolis Oy:n toimitusjohtajan tehtävät ja lopettaa myös palveluksen yhtiössä.

Markus on aiemmin työskennellyt toimitusjohtajana General Electric Power Finland Oyssä ja maajohtajana Alstom Finland Oyssä. Viimeisimpinä tehtävinä Markuksella oli johtaa kahta strategista muutosprojektia Schneider Electric yhtiössä. Markuksella on kansainvälinen tausta pohjautuen muun muassa Saksassa erilaisten teknisesti orientoituneiden yritysten toimitusjohtajana sekä konsulttina A.T.Kearneylle.

Markus näkee suuren liiketoimintapotentiaalin Chempolis Oyn biopohjaisten teknologioiden ​​ympäristömahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Tomi toteaa, että neljä ja puoli vuotta Chempoliksessa toimitusjohtajana on ollut huikea. ’Tämän matkan aikana Chempolis Oy saavutti kauan tavoittelemansa lisenssisopimukset, investoi demolaitokseen ja henkilöstöön sekä solmi useita yhteistyösopimuksia. Olen saanut olla mukana avainpaikalla rakentamassa mahdollisuuksia maailman hiilidioksidipäästöjen ja ilmansaasteiden vähentämiseen sekä luomassa Suomeen työpaikkoja ja vientiä. Kiitän nöyrimmin asiakkaita, yhteistyökumppaneita, omistajia, hallitusta, johtoryhmää ja koko henkilöstöä tuestanne.’

“Haluan kiittää hallituksen puolesta lämpimästi Tomia hänen hyvästä yhteistyöstä ja merkittävästä panoksestaan Chempolikselle. Hänen johdollaan yhtiö on saavuttanut monia tärkeitä merkkipaaluja teknologian kaupallistamiseksi. Toivotan Tomille menestystä tulevaan”, sanoo Chempoliksen hallituksen puheenjohtaja Heli Antila. ”Samalla toivotamme Markus Alholmin lämpimästä tervetulleeksi yhtiöön. Markuksen monipuolinen, kansainvälinen kokemus ja osaaminen antavat hänelle erinomaiset lähtökohdat yhtiön kehittämiseen.”

——-

The Board of Chempolis Oy has appointed Markus Alholm CEO as of 1st October 2021.

Tomi Honkala, CEO, will resign as Chempolis Oy and will also leave the company.

Markus has previously been working as CEO for General Electric Power Finland Oy and Country President Alstom Finland Oy. His recent tasks have been to manage strategic change projects in two Schneider Electric companies. Markus has an international background working among others as CEO in Germany for different technically oriented companies as well as consultant for A.T.Kearney.

Markus is eager to help tapping the huge biobased environmental possibilities in Chempolis.

Tomi says that being the CEO of Chempolis during the past four and a half years has been an awesome journey. ’During this period in time Chempolis was able to conclude the licensing agreements it sought after, make needed investments into its demonstration plant and personnel as well as conclude several co-operation agreements. I have been privileged to have been involved in building the opportunities for reducing the carbon dioxide emissions and air pollution in the world and also in the creation of jobs and export for Finland. I would like to express my most sincere thanks to our customers, partners, owners, Board, management team and personnel for your continuous support.’

On behalf of the Board, I would like to warmly thank Tomi for his good cooperation and significant contribution to Chempolis. Under his leadership, the company has achieved many important milestones in commercializing the technology. I wish Tomi success in the future, ”says Heli Antila, Chairman of the Board of Chempolis. “At the same time, we warmly welcome Markus Alholm to the company. Markus’ diverse, international experience and expertise give him an excellent starting point for the company’s development.