Changes in the Chempolis management and board

The Board of Chempolis has appointed Heli Antila, the current Chair of the Board, as the new CEO, effective from the 1st of July 2023. Per Langer has been chosen as the new Chairman of the Board as Antila’s successor.

Chempolis’ CEO Markus Alholm will leave his position and the company by the end of June.

Under Alholm’s leadership the company has advanced many of its long-term goals. In the spring of 2023, Chempolis began collaborating with the Indian conglomerate NTPC in exploring the feasibility of setting up a biorefinery in India. In addition, Chempolis joined forces with Origin by Ocean to pilot a technology utilizing algae biomass.

– I would like to warmly thank Markus for the cooperation and his major contribution to Chempolis. During the over year and a half period the company has made significant progress in several areas, and we have taken another step towards large-scale commercialization. I wish Markus all the best in his future endeavours, says Heli Antila.

The new Chairman of the Board, Per Langer, has an extensive background in Fortum’s Executive Management. In his role, Langer was responsible of operations in India and development activities concerning biomaterials, among others.

– Per’s wide-ranging expertise and experience will bring new visionary opportunities for Chempolis’ operations, Antila says.

Versatile technology provides value for the future

Antila sees the near future of Chempolis very promising. As wind and solar power are proving to be important new energy production methods, several parties are now setting their eyes on the change of raw material use. Therefore, the role of biomass as a raw material will increase, while the importance of energy production by combustion will decrease.

– The need for solutions replacing fossil and other unsustainable materials is truly high. With our experience and resource-efficient technology, we will be able to widely utilize biomass, which has previously been seen as mostly waste, Antila explains.

– At the core of our operations is also sustainability. For instance, our first biorefinery project in India, ABRPL, will significantly impact the social wellbeing of local communities.

Antila will also continue in her current position at Fortum after the recent appointment. This will further enable the deepening cooperation between the two companies.

For further information, please contact:
Heli Antila, CEO
Chempolis Oy, tel. +358 40 571 7188
heli.antila(at)chempolis.com

Muutoksia Chempoliksen johdossa ja hallituksessa

Chempolis Oy:n hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi hallituksen nykyisen puheenjohtajan Heli Antilan 1. heinäkuuta 2023 alkaen. Antilan seuraajaksi Chempoliksen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Per Langer.

Toimitusjohtaja Markus Alholm jättää Chempolis Oy:n toimitusjohtajan tehtävät kesäkuun lopussa ja lopettaa samalla yhtiön palveluksessa.

Alholmin aikana Chempolis edisti monia pidemmän aikavälin tavoitteitaan. Keväällä 2023 yhtiö aloitti yhteistyön intialaisen energiakonserni NTPC:n kanssa uuden biojalostamon perustamiseksi Intiaan. Lisäksi Chempolis yhdisti voimansa Origin by Oceanin kanssa merilevää biomassana hyödyntävän teknologian pilotoinnissa.

– Haluan lämpimästi kiittää Markusta yhteistyöstä ja hänen suuresta panoksestaan Chempoliksen hyväksi. Reilun puolentoista vuoden aikana yhtiö on edennyt määrätietoisesti lukuisilla osa-alueilla, ja olemmekin ottaneet merkittäviä harppauksia kohti teknologiamme kaupallistamista. Toivotan Markukselle menestystä tuleviin tehtäviin, Heli Antila sanoo.

Chempoliksen uudella hallituksen puheenjohtajalla Per Langerilla on taustallaan mittava ura Fortumin johtoryhmässä. Tehtävässään Langer vastasi muun muassa Intian liiketoiminnoista ja biomateriaaleihin liittyvästä kehitystoiminnasta.

– Per tuo laajalla osaamisellaan ja kokemuksellaan Chempolikseen uusia mahdollisuuksia sekä visionäärisyyttä toimintaamme, Antila toteaa.

Monipuolisella teknologialla luodaan arvoa tulevaisuuteen

Antila näkee Chempoliksen lähitulevaisuuden hyvin valoisana. Kun tuuli- ja aurinkovoima ovat kasvamassa tärkeimmiksi uusiksi energiantuotannon muodoiksi, monet tahot kääntävät katseensa raaka-aineiden käytön muutokseen. Biomassan rooli materiaalien raaka-aineena tuleekin kasvamaan ja samalla energiantuotanto polttamalla vähenee merkitykseltään.

– Tarve fossiilisia ja muita kestämättömiä materiaaleja korvaaville ratkaisuille on suuri. Meidän kokemuksellamme ja resurssitehokkaalla teknologiallamme pääsemme hyödyntämään kattavasti biomassaa, joka on ennen nähty lähinnä jätteenä, Antila kertoo.

– Toimintamme keskiössä on kiinteästi myös vastuullisuus. Esimerkiksi Intian ensimmäinen biojalostamohankkeemme, ABRPL, tulee merkittävästi vaikuttamaan lähialueiden yhteisöjen sosiaaliseen hyvinvointiin.

Antila jatkaa tuoreen nimityksensä jälkeen myös nykyisessä työssään Fortumin palveluksessa, mikä mahdollistaa yhtiöiden välisen tiiviin yhteistyön syventymisen.

Lisätietoja:
Heli Antila, CEO
Chempolis Oy, puh. +358 40 571 7188
heli.antila(at)chempolis.com