News

Release / Tiedote

Release / Tiedote

Release / TiedoteChempolis Oyn hallitus on nimittänyt Markus Alholmin toimitusjohtajaksi 1. lokakuuta 2021 alkaen. Toimitusjohtaja Tomi Honkala jättää Chempolis Oy:n toimitusjohtajan tehtävät ja lopettaa myös palveluksen yhtiössä. Markus on aiemmin työskennellyt...

Honoured guests from India at Chempolis Biorefinery Park

Honoured guests from India at Chempolis Biorefinery Park

Honoured guests from India at Chempolis Biorefinery ParkChempolis Oy had the privilege to host His Excellency Mr. Raveesh Kumar – Ambassador of India to Finland and his delegation, Mrs. Mridul Sharma - Marketing Executive, Embassy of India, on Thursday 16th September....

PRESS RELEASE: The collaboration between Chempolis and Fortum is deepening

PRESS RELEASE: The collaboration between Chempolis and Fortum is deepening

Biorefining company Chempolis and energy company Fortum have signed a collaboration agreement until 2023.

Under the agreement, Chempolis will perform test runs of cellulose, hemicellulose and lignin samples for Fortum´s needs at its test facility in Oulu, as well as engineering work for commercial biorefinery projects. Samples are prepared using Chempolis’ patented fractionation technology. With the agreement, Chempolis will up to 20 times the sample production capacity at the Oulu plant. The agreement will have a significant impact on Chempolis’ personnel recruitment needs.

TIEDOTE: Chempoliksen ja Fortumin yhteistyö syvenee

TIEDOTE: Chempoliksen ja Fortumin yhteistyö syvenee

Biojalostusyhtiö Chempolis ja energiayhtiö Fortum ovat allekirjoittaneet vuoteen 2023 ulottuvan yhteistyösopimuksen.

Chempolis suorittaa sopimuksen puitteissa Oulussa sijaitsevassa koelaitoksessaan Fortumin tarpeisiin muun muassa selluloosa-, hemiselluloosa- ja ligniininäytteiden koeajoja sekä suunnittelutöitä kaupallisiin biojalostamohankkeisiin. Näytteiden valmistus tehdään Chempoliksen patentoimalla fraktiointiteknologialla. Sopimuksen myötä Chempolis jopa 20-kertaistaa näytteidentuotannon kapasiteetin Oulun laitoksessa. Sopimuksella on merkittävä vaikutus Chempoliksen henkilöstön rekrytointitarpeisiin.