Uusi suomalainen teknologia tekee bambusta bioetanolia, biokemikaaleja ja vihreää sähköä

Biojalostusalan teknologiayhtiö Chempolis, Fortum ja Intian valtion omistama öljy-yhtiö Numaligarh Refinery Limited (NRL) ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka rakentaa maailman ensimmäisen bambua hyödyntävän biojalostamon Koillis-Intian Assamin osavaltioon.

Yhteisyrityksen omistaman biojalostamon rakennustyöt alkavat syksyllä 2018 ja investoinnin tavoitteellinen käynnistymisaika on vuonna 2020. Rakennettavan biojalostamon kokonaisinvestointi on 160 miljoonaa euroa, josta 30 prosenttia rahoitetaan pääomana ja 70 prosenttia intialaisten pankkien myöntäminä lainoina. Investointi sisältää koko jalostamon rakentamisen raaka-aineen käsittelystä lopputuotteiden valmistukseen sekä biovoimalaitoksen.

Biojalostamo käyttää vuodessa raaka-aineena 300 000 tonnia Koillis-Intiassa runsaasti luonnonvaraisena kasvavaa sekä istutettavaa bambua. Lopputuotteena tehdas valmistaa vuosittain 60 miljoonaa litraa bioetanolia, 19 000 tonnia furfuraalia, 11 000 tonnia etikkahappoa ja 144 GWh vihreää sähköä.

Chempolis toimii tehtaan edistyksellisen teknologian lisensoijana ja asiantuntijana. Fortum sijoittaa yhteisyritykseen laajentaakseen toimintaansa Intiassa biopohjaisiin tuotteisiin. 50 prosenttia yhteisyrityksestä omistava NRL vastaa tehtaan operatiivisesta toiminnasta. Fortumin omistusosuus yhteisyrityksestä on 28 prosenttia ja Chempoliksen 22 prosenttia.

“Olemme erittäin tyytyväisiä, että pääsemme todistamaan pitkän kehitystyön tuloksena syntyneen teknologian toimivuuden tuotantomittakaavassa. Tämä hanke ja merkittävät yhteistyökumppanit tuovat vahvan perustan yhtiömme tulevaisuudelle ja voimakkaalle kasvulle”, toteaa Chempoliksen toimitusjohtaja Tomi Honkala.

Tehtaan keskeisimmät prosessit perustuvat Chempoliksen patentoimaan formicobio – teknologiaan. Chempoliksen teknologian etuna kilpailijoihin on korkeampi biomassan jalostusarvo, kuten esimerkiksi parempi etanolin saanto sekä puhtaat kaupalliset sivutuotteet kuten furfuraali ja etikkahappo. Samalla teknologia tarjoaa alhaisemmat käyttökustannukset ja energian yliomavaraisuuden ympäristöystävällisesti. Teknologialla saadaan kilpailijoihin nähden noin 30 prosenttia parempi kassavirta ja merkittävästi lyhyempi takaisinmaksuaika.

“Chempoliksen fraktiointiteknologialla on valtavat mahdollisuudet osallistua ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Teknologia mahdollistaa biomassan resurssitehokkaan käytön korvaamaan fossiilisia tai muutoin vähemmän kestäviä raaka-aineita”, kertoo Fortumin teknologiajohtaja Heli Antila

Yhteisyrityksen biojalostamo rakennetaan Koillis-Intian Numaligarhissa sijaitsevan NRL:n öljynjalostamon yhteyteen, joka on toiminut alueella jo 18 vuotta. Biojalostamo on saanut Intian ympäristöministeriöstä ympäristöluvan marraskuussa 2017.

”Ulkomaisen asiantuntemuksen mukaantulo Koillis-Intian ensimmäisen biojalostamon rakentamiseen on meille erittäin tärkeää. Yhteisyrityksen kestävä bambunhankinta ja logistiikka tulee parantamaan merkittävästi myös paikallisten asukkaiden tulotasoa”, toteaa intialaisen NRL:n toimitusjohtaja S.K. Barua

Bambun hankintaketjun ja tehtaan ympäristövaikutusten selvitykset on tehty ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta Maailmanpankkiryhmään kuuluvan kansainvälisen rahoitusyhtiön (IFC) standardien mukaisesti syksyllä 2017. Bambun hankintaketjun rakentamisessa on mukana myös Yhdistyneiden kansakuntien teollistamisjärjestö UNIDO. Bambun hankinnassa, jalostamon rakentamisessa ja operoinnissa noudatetaan kansainvälisiä ihmisoikeus- ja ympäristösäädöksiä.

Projektissa on kiinnitetty erityistä huomiota bambun kestävään hankintaan neljän eri Intian osavaltion alueelta. Koillis-Intiassa kasvaa bambua 53 miljoonaa tonnia, josta hyödynnetään kahdeksan miljoona tonnia. Biojalostamon tarvitsema raaka-ainemäärä on noin prosentin alueella kasvavasta bambusta. Biojalostamo hankkii bambun paikallisilta toimijoilta, joka tulee lisäämään alueen taloudellista hyvinvointia. Lisäksi selvitetään bambun kasvatusta, joka hillitsisi alueella usein esiintyviä tulvia.

Chempoliksen, Fortumin ja NRL:n hanke tukee Intian valtion tavoitetta lisätä paikallista bioetanolin tuotantoa ja vähentää fossiilisten polttoaineiden maahantuontia. Biojalostamon tuottama bioetanoli käytetään kokonaisuudessaan NRL:n polttoainetuotannossa Assamin maakunnassa.

Intian hallitus on yhdistänyt tavoitteeseen Assamin alueen maaviljelijöiden ja muun väestön taloudellisen hyvinvoinnin lisäämisen, johon tähdätään biomassojen hyvin organisoidulla keräämisellä. Chempoliksen, Fortumin ja NRL:n yhteistyössä rakentama biojalostamo on ensimmäisiä konkreettisia toimenpiteitä näihin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Intian biopolttoainemarkkinan uskotaan kasvavan Intian hallituksen tuella 15 miljardin dollarin liiketoiminnaksi jo vuoteen 2020 mennessä. Intian valtion tavoitteena on lisätä vuonna 2021 bioetanolin osuus 10 prosenttiin nykyisestä 3,3 prosentista. Vuoden 2030 tavoitteeksi on asetettu 20 prosenttia. 10 prosentin etanolipitoisuus bensiinissä tarkoittaa Intiassa 3 500 miljoonaa litran vuosittaista lisätarvetta. Tavoite edellyttää autoilun edelleen kasvaessa lähes sadan Numaligarhiin rakennettavan biojalostamon kokoisen tehtaan rakentamista.

Lisätiedot:

Tomi Honkala, toimitusjohtaja, Chempolis p. +358 40 591 9504

Numaligarh Refinery Limited
Numaligarh Refinery Limited on Assamin osavaltion (12,35%), Bharat Petroleum Corporation Limitedin (61,65%) ja Oil India Limitedin (26%) yhteisyritys, joka on perustettu 1993. NRL aloitti kaupallisen tuotannon vuonna 2000 Koillis-Intiassa.

Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Fortum haluaa edistää asiakkaidensa ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Fortumin palveluksessa on noin 9 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2017 Fortumin liikevaihto oli 4,5 miljardia euroa.

Chempolis
Chempolis on suomalainen biojalostusalan teknologiayhtiö, joka kehittää ja lisensoi innovatiivisia ja kestäviä hiilineutraaleja biojalostusteknologioita. Missiomme on toimittaa teknologioita, jotka jalostavat erilaisia biomassoja taloudellisesti korkealaatuisiksi tuotteiksi samalla minimoiden ympäristövaikutukset ja maksimoiden sosiaaliset edut.

Intian biojalostamossa käytettävän uuden formicobio-teknologian kuvaus

Intian biojalostamon ympäristön ja alueen kestävän kehityksen turvaaminen